KHUYẾN MẠI

Chương trình giảm giá các dịch vụ thi công nhân ngày 30 tháng 4 và ngày 1 tháng 5

Chương trình giảm giá các dịch vụ thi công nhân ngày 30 tháng 4 và ngày 1 tháng 5

Nhân kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam và Quốc tế lao động, Công ty TNHH TRT Việt Nam thực hiện chiến dịch giảm giá các dịch vụ được công ty cung cấp. Cụ thể về chường trình này như sau : Đối tượng áp dụng Chương trình này áp dụng cho tất cả các khách hàng của TRT Việt Nam trên toàn quốc. Thời gian chương trình khuyến mại Chương trình sẽ có hiệu lực cho đến hết ngày 1 tháng 5 năm … Đọc Thêm