SỬA CHỮA TƯỜNG

Dịch vụ sơn tường epoxy của công ty TRT

Dịch vụ sơn tường epoxy của công ty TRT

Dịch vụ sơn tường epoxy của công ty TRT Việc thi công sơn tương tường epoxy cho tường trần được áp dụng đối với các hạng mục như phòng sạch, phòng mổ, phòng sản xuất thực phẩm, dược phẩm, y tế... Dịch vụ Thi công sơn tường epoxy cho tường là loại sơn epoxy 2 thành phần, đây là sơn epoxy gốc nước, lớp phủ sơn epoxy mỏng cho tường và trần.   Dịch vụ Thi công sơn tường epoxy cho tường và trần … Đọc Thêm